KORISNIČKI CENTRI

IME MESTO TELEFON RADNO VREME
Ada Vuka Karadžića 16, Ada 18 900
radnim danima: 8:00 - 17:00
subotom: 8:00 - 12:00
Adorjan Glavna 6, Kanjiža (024) 4 155 175
radnim danima: 8:00 - 17:00
subotom: 8:00 - 12:00
Apatin Duška Trifunovića 11, Apatin (024) 4 155 172
radnim danima: 8:00 - 17:00
subotom: 8:00 - 12:00
Bač Maršala Tita 12 B, Bač 18900
radnim danima: 8:00 - 16:00
subotom: 8:00 - 12:00
Bačka Topola Glavna 91, Bačka Topola (024) 4 155 177
radnim danima: 8:00 - 17:00
subotom: 8:00 - 12:00
Bački Jarak Petefi Šandora 2, Temerin (024) 4 155 178
radnim danima: 8:00 - 17:00
subotom: 8:00 - 12:00
Bački Petrovac Narodne Revolucije 20, Bački Petrovac (024) 4 155 173
radnim danima: 8:00 - 16:00
subotom: 8:00 - 12:00
Bački Sokolac Glavna 91, Bačka Topola (024) 4 155 177
radnim danima: 8:00 - 17:00
subotom: 8:00 - 12:00
Bačko Gradište Zelena 65a, Bečej (024) 4 155 188
radnim danima: 8:00 - 17:00
subotom: 8:00 - 12:00
Bačko Petrovo Selo Zelena 65a, Bečej (024) 4 155 188
radnim danima: 8:00 - 17:00
subotom: 8:00 - 12:00
Bagremovo Glavna 91, Bačka Topola (024) 4 155 155
radnim danima: 8:00 - 17:00
subotom: 8:00 - 12:00
Bajša Glavna 91, Bačka Topola (024) 4 155 177
radnim danima: 8:00 - 17:00
subotom: 8:00 - 12:00
Bečej Zelena 65a, Bečej (024) 4 155 188
radnim danima: 8:00 - 17:00
subotom: 8:00 - 12:00
Bočar Iva Lola Ribara 16 A, Novi Bečej 18900
radnim danima: 8:00 - 16:00
subotom: 8:00 - 12:00
Bogaraš Glavna 91, Bačka Topola (024) 4 155 177
radnim danima: 8:00 - 17:00
subotom: 8:00 - 12:00
Budisava Kralja Petra Prvog 18, Kać (024) 4 155 155
utorak: 8:00 - 16:00
sreda: 8:00 - 16:00
četvrtak: 8:00 - 16:00
Crvenka Crvenka 024 4 155 155
Radnim danima: 8:00 - 16:00
Subotom: 08:00 - 12:00
Doline Park Rajhl Ferenca 13, Subotica 18900
radnim danima: 8:00 -19:00
subotom: 8:00 - 12:00
Gložan Narodne Revolucije 20, Bački Petrovac (024) 4 155 173
radnim danima: 8:00 - 16:00
subotom: 8:00 - 12:00
Gornji Breg Glavna 6, Kanjiža (024) 4 155 175
radnim danima: 8:00 - 17:00
subotom: 8:00 - 12:00
Gunaroš Glavna 91, Bačka Topola (024) 4 155 177
radnim danima: 8:00 - 17:00
subotom: 8:00 - 12:00
Hajdukovo Park Rajhl Ferenca 13, Subotica 18900
radnim danima: 8:00 -19:00
subotom: 8:00 - 12:00
Horgoš Kanjižki put 2, Horgoš (024) 4 155 174
ponedeljkom: 8:00 - 16:00
petkom: 8:00 - 16:00
Kać Kralja Petra Prvog 18 (024) 4 155 155
utorak: 8:00 - 16:00
sreda: 8:00 - 16:00
četvrtak: 8:00 - 16:00
Kanjiža Glavna 6, Kanjiža (024) 4 155 175
radnim danima: 8:00 - 17:00
subotom: 8:00 - 12:00
Karađorđevo Glavna 91, Bačka Topola (024) 4 155 177
radnim danima: 8:00 - 17:00
subotom: 8:00 - 12:00
Kisač Jovan Jovanović Zmaja 24, Rumenka (024) 4 155 181
radnim danima: 8:00 - 16:00
subotom: 8:00 - 12:00
Kovilj Laze Kostića 87, Kovilj (024) 4 155 155
radnim danima: 8:00 - 16:00
subotom: 8:00 - 12:00
Krivaja Glavna 91, Bačka Topola (024) 4 155 177
radnim danima: 8:00 - 17:00
subotom: 8:00 - 12:00
Kulpin Narodne Revolucije 20, Bački Petrovac (024) 4 155 173
radnim danima: 8:00 - 16:00
subotom: 8:00 - 12:00
Kumane Iva Lola Ribara 16 A, Novi Bečej 18900
radnim danima: 8:00 - 16:00
subotom: 8:00 - 12:00
Mali Beograd Glavna 91, Bačka Topola (024) 4 155 177
radnim danima: 8:00 - 17:00
subotom: 8:00 - 12:00
Martonoš Glavna 6, Kanjiža (024) 4 155 175
radnim danima: 8:00 - 17:00
subotom: 8:00 - 12:00
Melenci Iva Lola Ribara 16 A, Novi Bečej 18900
radnim danima: 8:00 - 16:00
subotom: 8:00 - 12:00
Mol Maršala Tita 42, Mol 18 900
ponedeljak, četvrtak i petak: 8:00 - 16:00
-
Nadalj Miloša Crnjanskog 10/a, Srbobran (024) 4 155 183
radnim danima: 8:00 - 16:00
subotom: 8:00 - 12:00
Nosa Park Rajhl Ferenca 13, Subotica 18900
radnim danima: 8:00 -19:00
subotom: 8:00 - 12:00
Novi Bečej Iva Lola Ribara 16 A, Novi Bečej 18900
radnim danima: 8:00 - 16:00
subotom: 8:00 - 12:00
Novi Kneževac Nenada Valčeva 2, Novi Kneževac (024) 4 155 176
radnim danima: 8:00 - 16:00
subotom: 8:00 - 12:00
Novo Miloševo Iva Lola Ribara 16 A, Novi Bečej 18900
radnim danima: 8:00 - 16:00
subotom: 8:00 - 12:00
Novo Orahovo Glavna 91, Bačka Topola (024) 4 155 177
radnim danima: 8:00 - 17:00
subotom: 8:00 - 12:00
Orom Glavna 6, Kanjiža (024) 4 155 175
radnim danima: 8:00 - 17:00
subotom: 8:00 - 12:00
Pačir Đepsel 51, Stara Moravica (024) 4 155 182
radnim danima: 8:00 - 16:00
subotom: 8:00 - 12:00
Palić Park Rajhl Ferenca 13, Subotica 18900
radnim danima: 8:00 -19:00
subotom: 8:00 - 12:00
Plavna Maršala Tita 12 B, Bač 18900
radnim danima: 8:00 - 16:00
subotom: 8:00 - 12:00
Pobeda Glavna 91, Bačka Topola (024) 4 155 177
radnim danima: 8:00 - 17:00
subotom: 8:00 - 12:00
Prigravica Duška Trifunovića 11, Apatin (024) 4 155 172
radnim danima: 8:00 - 17:00
subotom: 8:00 - 12:00
Rumenka Jovan Jovanović Zmaja 24, Rumenka (024) 4 155 181
radnim danima: 8:00 - 16:00
subotom: 8:00 - 12:00
Selenča Maršala Tita 12 B, Bač 18900
radnim danima: 8:00 - 16:00
subotom: 8:00 - 12:00
Senta Glavni trg 1, Senta 18 900
radnim danima: 8:00 - 16:00
subotom: 8:00 - 12:00
Srbobran Miloša Crnjanskog 10/a, Srbobran (024) 4 155 183
radnim danima: 8:00 - 16:00
subotom: 8:00 - 12:00
Stara Moravica Đepsel 51, Stara Moravica (024) 4 155 182
radnim danima: 8:00 - 16:00
subotom: 8:00 - 12:00
Subotica Park Rajhl Ferenca 13, Subotica 18900
radnim danima: 8:00 -19:00
subotom: 8:00 - 12:00
Šupljak Park Rajhl Ferenca 13, Subotica 18900
radnim danima: 8:00 -19:00
subotom: 8:00 - 12:00
Temerin Petefi Šandora 2, Temerin (024) 4 155 178
radnim danima: 8:00 - 17:00
subotom: 8:00 - 12:00
Titel Glavna 26, Titel (024) 4 155 184
radnim danom: 8:00 - 16:00
subotom: 8:00 - 16:00
Tomislavci Glavna 91, Bačka Topola (024) 4 155 177
radnim danima: 8:00 - 17:00
subotom: 8:00 - 12:00
Tornjoš Svetog Stefana 33, Tornjoš (024) 4 155 185
ponedeljkom: 8:00 - 16:00
subotom: 8:00 - 12:00
Trešnjevac Glavna 6, Kanjiža (024) 4 155 175
radnim danima: 8:00 - 17:00
subotom: 8:00 - 12:00
Turija Turija 18900
četvrtak: 08:00 - 12:00
subotom: ne radi
Turija Miloša Crnjanskog 10/a, Srbobran (024) 4 155 183
radnim danima: 8:00 - 16:00
subotom: 8:00 - 12:00
Vajska Maršala Tita 12 B, Bač 18900
radnim danima: 8:00 - 16:00
subotom: 8:00 - 12:00
Žabalj Trg Svetog Save bb, Žabalj (024) 4 155 179
radnim danima: 8:00 - 16:00
subotom: 8:00 - 12:00
Zobnatica Glavna 91, Bačka Topola (024) 4 155 177
radnim danima: 8:00 - 17:00
subotom: 8:00 - 12:00